Termék visszaküldés

A 14 napon belüli termék visszaküldés lehetősége lefedi a fogyasztók 14 napon belül gyakorolható elállási jogát.

Mi az az elállási jog?

Az elállási jog azt jelenti, hogy internetes vásárlás esetén – azaz interneten (távollevők között) megkötött szerződés esetén jogszabályi felhatalmazás (lásd: Kormányrendelet, lentebb) alapján az Ügyfél/Fogyasztó egyoldalúan, indokolás nélkül visszaléphet és a az általa vásárolt termék visszaküldése esetén az eladótól,  kérheti az általa fizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt az Ügyfélnek/Fogyasztónak nem volt lehetősége a termék megvizsgálására, kipróbálására illetve üzembe helyezésére.

Tudnivalók az általunk forgalmazott termékek visszaküldésével kapcsolatban:

1. Kérjük, bizonyosodj meg róla, hogy a visszaküldeni kívánt termék megfelel a lentebb található Visszaküldési feltételeknek, majd töltsd ki az itt található termék visszaküldési űrlapot.

2. Az űrlapon jelöld meg azt, hogy a visszaküldött terméket illetően melyik alábbi opciót választod:
• vásárlási utalvány, amelyet felhasználhatsz ugyanazon termék cseréjére, vagy egy más forgalmazott termék vásárlására
• a termék árának visszautalása (azaz szeretné, hogy visszatérítsük az Ön által visszaküldött termék vételárát)

3. Küldje vissza a terméket az alábbi címre: Petróczi Levente – Biolance Kft. 1135 Budapest, Jász utca 36-40/A 2/2 (18-as csengő)
A termék visszaküldéséből fakadó költséget nincs módunkban megtéríteni, ezt a vevőnek kell állnia!

A termék visszaküldésének feltételei:

1. A 14 napon belüli termék visszaküldési lehetőséggel legkésőbb az termék átvételétől számított 14. naptári napig élhet a vásárló, azaz visszaküldési űrlap kitöltése és postázása a termék átvételétől számított 14 naptári napig lehetséges.
(A 14 napon belüli termék visszaküldés lehetősége a természetes- és a jogi személyek számára egyaránt adott.)

2. A termékek visszaküldése csakis bontatlan csomagolásban lehetséges!

A  Biolance Kft. fenntartja a jogot, hogy a részére nem megfelelő állapotban visszaküldött termékek befogadását elutasítsa.

A Biolance Kft.  fenntartja a jogot, hogy az egy felhasználó által jelentős számban és/vagy több alkalommal vagy rendszeresen visszaküldött termékek közül egy vagy több termék vonatkozásában a visszaküldött termék(ek) befogadását elutasítsa, amennyiben a 14 napos termék-visszaküldés szolgáltatással történő visszaélést észlel, vagy alapos gyanú merül fel a 14 napos termék-visszaküldéssel való visszaélést illetően. A Biolance Kft. ilyen esetekben vizsgálatot kezdeményezhet, és amennyiben szükséges, az illetékes hatóságok felé továbbíttatja az ügyet.
A Biolance Kft. elutasíthatja azon visszaküldött termék befogadását,
– amelyet nem rendeltetésszerűen használtak, amely a vásárlónál fizikai sérülést szenvedett (különösen, de nem kizárólagosan: kopott, túlzott használat nyomai, karcos állapot, mechanikus és/vagy elektromos sérülés érte).
– amelyet a vásárló nem összes tartozékával és alkatrészével küldött vissza.

3. Ha a visszaküldeni kívánt termékhez ajándék is tartozott, kérjük, azt is küldje vissza, anélkül azt nem áll módunkban befogadni.

4. Amennyiben ugyanabból a termékből több darabot rendelt és valamennyit szeretné visszaküldeni, csak abban az esetben áll módunkban azokat befogadni, ha azok közül 1 (azaz egy) termék került kibontásra és kipróbálásra. A többi terméket kizárólag bontatlan, eredeti csomagolásában, azaz nem használt állapotban áll módunkban befogadni.

5. A visszaküldött és visszatéretett termékek után járó egészségpontokat levonjuk a Vevő egyenlegéből.

Rendelet:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján az Ügyfelet (Felhasználó/ Vásárló) (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga, egyfajta visszaküldési garancia) illeti meg az interneten történő vásárlás esetén, és ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja.

Fogyasztó: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, (így jelen esetben minden olyan természetes személy/magánszemély Ügyfél, aki nem egy vállalkozás részére vásárolja meg az adott, általa kiválasztott terméket)

Vállalkozás: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy (Biolance Kft.).